"TIESĪBAIZSARDZĪBAS, KRIMINĀLSODU IZPILDES UN GLĀBŠANAS DIENESTU VADĪBA"

Otrā cikla akadēmiskās augstākās izglītības studiju programmas "Sabiedrības vadība" apakšprogramma

otrā cikla Akadēmiskās augstākās izglītības studiju programmas "Sabiedrības vadība" apakšprogramma “Tiesībaizsardzības, kriminālsodu izpildes un glābšanas dienestu vadība” (maģistrs)

Studiju virziens: Vadība, administrēšana un nekustamo īpašumu pārvaldība

Iegūstamā kvalifikācija: Sociālo zinātņu maģistra grāds vadībā

Apjoms kredītpunktos: 80

Valoda: Latviešu

Studiju īstenotājs: Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte

Lekciju norises vieta: LU Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, Aspāzijas bulvāris 5, Rīga

Studiju ilgums: nepilna laika – 2,5 gadi

Studiju maksa: valsts budžets; Studiju vietas: 2023. gadā  31; 2024. gadā  28

Studēt var: tikai nepilna laika klātienē tiesībaizsardzības iestāžu (Valsts policijas, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts robežsardzes, Ieslodzījumu vietu pārvaldes un Iekšējās drošības biroja) amatpersonas

Mācību grafiks: katru piektdienu


Par uzņemšanas pamatnosacījumiem un iesniedzamajiem dokumentiem tiesībaizsardzības amatpersonām vērsties pie savas iestādes atbildīgajām personām par profesionālās pilnveides jautājumiem.

         

Kontaktinformācija saziņai par studiju programmu no Latvijas universitātes puses: Inese Āboliņa tālr. +371 26565522 , e-pasts: inese.abolina@lu.lv

Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes mājaslapa: http://www.bvef.lu.lv/

tālr. +371  670734946, e-pasts: bvefinfo@lu.lv