Ko Tu varēsi studēt IDA?

No valsts budžeta līdzekļiem apmaksātas, unikālas, ilgtspējīgas un tiesībaizsardzības iestāžu vajadzībās balstītas studiju programmas.

Vidusskolas absolventiem (Pilna laika):

  • Īsā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Policijas darbs”  Studiju īstenotājs: Valsts policijas koledža
  • Pirmā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Pirmstiesas izmeklēšana” (bakalaurs) Studiju īstenotājs: Latvijas Universitāte

Esošajiem tiesībaizsardzības iestāžu darbiniekiem (Nepilna laika):

  • Īsā cikla profesionālās  augstākās izglītības studiju programma “Policijas darbs”  Studiju īstenotājs: Valsts policijas koledža
  • Pirmā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Pirmstiesas izmeklēšana” (bakalaurs)  Studiju īstenotājs: Latvijas Universitāte
  • Pirmā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Policijas darbs" (bakalaurs), kuru īsteno pēc Valsts policijas koledžas īsā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programmas apguves. Studiju īstenotājs: Rīgas Stradiņa universitāte
  • Otrā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Pirmstiesas izmeklēšana” (maģistrs). Studiju īstenotājs: Latvijas universitāte
  • Otrā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programma "Ekonomiskās drošības aizsardzība" (maģistrs). Studiju īstenotājs: Rīgas Stradiņa universitāte
  • Otrā cikla akadēmiskās augstākās izglītības studiju programmas "Sabiedrības vadība" apakšprogramma “Tiesībaizsardzības, kriminālsodu izpildes un glābšanas dienestu vadība”(maģistrs). Studiju īstenotājs: Latvijas universitāte