"PIRMSTIESAS IZMEKLĒŠANA"

Otrā cikla profesionālās augstākās izglītības studiju programma

otrā cikla Profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Pirmstiesas izmeklēšana” (maģistrs)


Studiju virziens: Tiesību zinātne

Iegūstamā kvalifikācija: Sociālo zinātņu maģistrs tiesību zinātnē, jurists

Apjoms kredītpunktos: 80

Valoda: Latviešu

Studiju īstenotājs: Latvijas Universitātes Juridiskā fakultāte

Lekciju norises vieta: LU Juridiskā fakultāte, Raiņa bulvāris 19, Rīga

Studiju ilgums: pilns laika – 2 gadi; nepilna laika – 2,5 gadi

Studiju maksa: valsts budžets; Studiju vietas: 2023. gadā nepilna laika studijām 38; 2024. gadā nepilna laika studijām 48

Studēt var: tikai nepilnā laikā tiesībaizsardzības iestāžu (Valsts policijas, Militārās policijā, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu un muitas policijas, Prokuratūras vai Iekšējās drošības biroja) amatpersonas.


Par uzņemšanas pamatnosacījumiem un iesniedzamajiem dokumentiem tiesībaizsardzības amatpersonām vērsties pie savas iestādes atbildīgajām personām par profesionālās pilnveides jautājumiem.

Kontaktinformācija saziņai: Agnese Šteinberga tālr. +371 67034722, e-pasts: agnese.steinberga@lu.lv

Latvijas Universitātes mājaslapa: https://www.lu.lv/

tālr. +371 67034717, e-pasts: Juridiska.fakultate@lu.lv