CEL SAVU NĀKOTNI, 
STIPRINI LATVIJAS DROŠĪBU!

STUDIJU BUDŽETA VIETAS

No valsts budžeta līdzekļiem apmaksātas, unikālas, ilgtspējīgas un tiesībaizsardzības iestāžu vajadzībās balstītas studiju programmas.

AUGSTĀKĀ IZGLĪTĪBA

Pēc attiecīgās programmu absolvēšanas iegūsi augstākās izglītības institūcijas  diplomu par iegūto augstāko izglītību ar atsauci, ka tā tika īstenota konsorcija “Iekšējās drošības akadēmija” ietvaros, profesionālo kvalifikāciju un grādu.

KVALITĀTE

Studiju process tiks īstenots gan Latvijas Universitātē, gan Rīgas Stradiņa universitātē, gan arī Valsts policijas koledžā, kopīgi izmantojot visu minēto partneru studiju infrastruktūru un iesaistot augstākās izglītības iestāžu akadēmiskā personāla resursus.

KARJERA TIESĪBAIZSARDZĪBAS IESTĀDĒS

IDA sniedz kvalitatīvu izglītību ar potenciālu stabilai, uz augšupeju vērstai karjerai tiesībaizsardzības iestādēs.

Apvienojot Iekšlietu ministrijas, Valsts policijas koledžas, Latvijas Universitātes un Rīgas Stradiņa universitātes resursus, sagatavojam augsti kvalificētus speciālistus darbam Latvijas tiesībaizsardzības iestādēs.